TEŞVİK VE DESTEKLER

Enerji Verimliliğinin ülkemize ve dünyaya katacağı değerden dolayı çeşitli kurumlar bu tür yatırımlara destekler vermektedir. Bunların başında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bulunmaktadır. Ayrıca KOSGEB ve birçok bankanın da enerji verimliliği yatırımları için destek programları mevcuttur. Öne çıkan bazının detaylarını aşağıda bulabilirsiniz;

Desteğin Adı:
Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Desteği

Desteğin Veren Kurum:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Başvuru Gereklilikleri:

 • Son üç yıl ortalama yıllık enerji tüketimi 1000 TEP üzerinde olan endüstriyel işletme olmak,
 • Enerji yönetici bulundurmak,
 • Her 31 Mart’a kadar yapılması gereken önceki yılın enerji tüketim bildirimlerini gerçekleştiriyor olmak.

Destek Hakkında Detaylar:

 • Başvurular her yıl Ocak ayın içinde alınmaktadır, (bazı yıllarda bakanlık ikinci bir başvuru dönemi açabilmektedir)
 • Ocak ayında yapılan başvuruların proje öncesi yerinde incelemesi yaklaşık olarak Mayıs ayında, sonuçlar da Temmuz ayında açıklanmaktadır. Destek programına uygun bulunan başvurular Temmuz ayından itibaren 2 yıl içinde tamamlanması gerekmektedir.
 • Bir endüstriyel işletme ancak 5 devam eden proje başvuru dosyası hakkına sahiptir. Biten projelerin yerine yeni projeler ile başvuru yapmak mümkündür.
 • Her başvuru dosyası KDV hariç 1 milyon TL’den fazla olmamalıdır.
 • Uygulama sonunda dosyada belirtilen proje uygulama bedelini aşan uygulamalarda %110 kadar destek verilmektedir, %110’un üstündeki maliyetler destek kapsamına çıkartılmaktadır.
 • Proje geri ödeme süresi 5 yılın altında olması gerekmektedir.
 • Destek miktarı %20 ile %30 arasında proje puanına göre değişiklik göstermektedir. Destek yüzdesi belirlenirken başvuru yapılan projenin ve aynı dönem başvurusu yapılan projelerin puanları değerlendirilmektedir.
 • Dosyanın Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) firması tarafından hazırlanması gerekir. Siemens Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve gerçekleştirdiği 90’nın üzerinde başvurunun tamamı uygun bulunmuş bir EVD firmasıdır.

Desteğin Adı: Enerji Verimliliği Desteği

Desteğin Veren Kurum: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

Başvuru Gereklilikleri:

 • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olunması
 • KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması
 • Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) İçin Danışmanlık ve Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetlerinin Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş EVD firmaları tarafından alınması
 • Son 12 ay içinde toplam enerji tüketiminin en az 20 TEP olması

Destek Hakkında Detaylar:

 • Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı
   1. bölgede % 50,
  • 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60,
  • 5. ve 6. bölgelerde % 70 olarak uygulanır.
 • Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır. Taahhütnamenin Uygulama Biriminde kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Destek kapsamı üst limitler;

 • Ön Etüt:
  • 20-200 TEP için 2.500 TL
  • 200 TEP üzeri için 5.000 TL
 • Detaylı Etüt: (Detaylı Etüt hizmetleri desteğinden yararlanabilmesi için, ön etüt hizmeti almış olması gerekir)
  • 20-200 için 10.000 TL
  • 200 TEP üzeri için 20.000 TL
 • Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) İçin Danışmanlık: (Detaylı etüt sonrasında alınacak VAP danışmanlığı için)
  • 10.000 TL
 • Enerji Yöneticisi Eğitimi Hizmetleri: (Enerji Yöneticisi Eğitimine, destek üst limiti dâhilinde işletmenin birden fazla personeli katılabilir.)
  • 5.000 TL
 • Uygulama Giderleri: (Detaylı Etüt Raporunda önerilen hususlar kapsamında)
  • 40.000 TL

Program süresince toplam Enerji Verimliliği Desteğinin üst limiti 75.000 TL’dir Programın süresi, her bir işletme için 3 yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.

Desteğin Adı: Yatırımlarda Devlet Yardımları –Bölgesel Teşvik Sistemi - Öncelikli Yatırım Konusu

Desteğin Veren Kurum: Ekonomi Bakanlığı (inceleme yapan kurum: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Başvuru Gereklilikleri: Ekonomi Bakanlığı

 • Yıllık enerji tüketimi 500 TEP üzerinde olan mevcut imalat sanayi tesisi olmak

Destek Hakkında Detaylar:

Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen Bölgesel Teşvik Programı Enerji Verimliliği yatırımlarında da geçerli. Bu kapsamda yapılan yatırımlar 5. bölge de yapılmış yatırım olarak bölgesel teşvik programında değerlendiriliyor.

 • Mevcut durumuna göre en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlanması
 • Yatırım geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olması
 • Yatırım tutarının 500 bin TL’den büyük 10 milyon TL’den küçük olması. (Sektörlere asgari yatırım tutarları farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçin. )
 • Destekler:
  • KDV İstisnası: Satın alınacak yatırım malları için KDV’nin ödenmemesi
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yurt dışından satın alınacak mallar için gümrük vergisinin ödenmemesi
  • Yatırım Yeri Tahsisi: Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesi
  • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanması
   • Üst limit: yatırım tutarının %35’i
   • OSB Dışı Destek Süresi 7 yıl
   • OSB İçi Destek Süresi 10 yıl
  • Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanması
   • Yatırım Dönemi %80 – İşletme Dönemi %20
   • OSB Dışı Yatırıma Katkı Oranı %40 (Vergi indirim oranı %80)
   • OSB İçi Yatırıma Katkı Oranı %50 (Vergi indirim oranı %90)
  • Faiz Desteği: Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin aşağıdaki oranda desteklenmesi
   • İç Kredi Yıllık Faiz Desteği %5
   • Döviz / Dövize Endeksli Kredi Yıllık Faiz Desteği %2
   • Azami destek tutarı 700 bin TL