ENERJİ VERİMLİLİĞİ

EN TEMİZ, EN UCUZ, EN YERLİ VE YATIRIM GERİ ÖDEME SÜRESİ EN HIZLI OLAN ENERJİ KAYNAĞI: ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerjinin verimli kullanılması kısaca “enerji verimliliği” olarak adlandırılmaktadır. Amaç aynı hizmet veya ürünü elde etmek için daha az enerji tüketilmesidir. Örneğin duvarları ve çatısı izolasyon yapılmış bir bina daha az enerji harcayarak konforlu bir sıcaklık sağlayabilmektedir. Diğer bir örnek ise verimli aydınlatma sistemi kullanılan bir ortamda istenilen aydınlık seviyesi daha az enerji tüketilerek elde edilebilir.

ELEKTRİK ENERJİSİ VERİMLİLİĞİNE YAPILAN 1€ YATIRIM, ELEKTRİK ÜRETİMİNE YAPILACAK YATIRIMDAN ORTALAMA 2€ TASARRUF ETTİRMEKTEDİR. (KAYNAK: ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI - IEA)

Türkiye’de kullanılan enerjinin çok büyük bir kısmı ithal edilmektedir. Satın alınan ham enerji kaynaklarının önemli bir bölümü (petrol, doğalgaz, kömür v.b.) elektrik üretimi için kullanılmaktadır. Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım sistemlerindeki kayıplarla son kullanıcıya gelene kadar %75 kayba uğrayıp ancak %25 oranında faydalı enerji olarak kullanılabilmektedir. Bu enerjinin son tüketici olarak binalarda ve sanayi tesislerinde verimsiz sistemlerde kullanılmasıyla %20 kadar faydalı işe çevrilebilmektedir. Genel resme bakıldığında enerji faturasında %100’ünü ödediğimiz enerjinin ancak %20’sine sahip olabilmekteyiz. Günlük hayatta satın aldığımız her ürün için yapılan ödeme karşısında aldığımız hizmetin tamamını talep ederken konu enerji olduğunda yaptığımız ödemenin %20’si kadar hizmeti kabul edilmesi tezatlık oluşturmaktadır. Kullanılabilen enerjinin faydalı işe çevirme oranını %80’lere kadar çıkartmak enerji verimliliği sağlayan ürün ve hizmetlerle mümkündür.

Rekabetin arttığı, kar marjlarının azaldığı ve enerji verimliliği mevzuatlarının daha da derinleştiği günümüz koşullarında, şirketiniz için en etkili çözümlerin başında enerji verimliliği uygulamalarının hayata geçirilmesi gelmektedir.