ENERJİ STANDARTLARI

ENERJİ STANDARTLARI
LİSTESİ

Uluslararası Standartlar Organizasyonu Enerji Yönetim Sistemi Standardı

ISO 50001:2011

Uluslararası Standartlar Organizasyonu Enerji Etüdü Standartları

ISO 50002:2014

Avrupa Standartları Komitesi Enerji Etütleri Bölüm 1: Genel gereklilikler

EN 16247-1:2012

Uluslararası Standartlar Organizasyonu Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Etüdü Standartları

ISO 11011:2013

Uluslararası Standartlar Organizasyonu Pompa Sistemlerinde Enerji Etüdü Standartları

ISO/ASME 14414:2015

Uluslararası Standartlar Organizasyonu Endüstriyel Fırınlar ve İlgili Ekipmanların Enerji Balans ve Enerji Verimliliği Hesabı Standartları

ISO 13579:2013 

Uluslararası Standartlar Organizasyonu Enerji Verimliliği Uygulamalarında Ölçme ve Doğrulama Standartları

ISO 50015:2014
ISO 17741:2016

Uluslararası Standartlar Organizasyonu Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasyonu ve Enerji Etütleri gerçekleştiren kurumların sahip olması gereken standartlar

ISO 50003:2014 

Uluslararası Standartlar Organizasyonu Yeni Bina Tasarımında Enerji Verimliliği Standartları

ISO 23045:2008

Uluslararası Kod Konseyi Bina Tasarımında Enerji Tasarruf Gereklilikleri

2015 IECC

Amerikan Isıtma Soğutma Mühendisleri Birliği Binalar için Enerji Standartları

ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2016

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu Döner Elektrikli Makineler – Şebeke Beslemeli AC Motorlarda Verimlilik Sınıfları

IEC 60034-30-1