ENERJİ DANIŞMANLIĞI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Enerji Verimliliği her ne kadar cazip bir yatırım türü olsa da teknik bilgi gerektiren bir konudur. Öncelikle enerji verimliliği sağlayacak ürün ve çözümlerin tespiti ve sonrasında bunların sahada uygulanması bilgi ve tecrübe gerektiren bir iştir. Diğer önemli bir konu ise verimlilik kavramıdır. Verimlilik bir tüketimin noktasında yapılan bir değişiklikle önceki ile sonraki durum arasındaki farktan oluşmaktadır. Verimliliğin doğru tespiti için verimlilik uygulaması öncesi ve sonrasında sistemin tüketim durumunun doğru şekilde ölçülmesi gerekmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı enerji verimliliği konusunda hizmet veren şirketleri yetkilendirme görevi üstlenmiş ve bu şirketlere “Enerji Verimliliği Danışmanlık” (EVD) şirketi ünvanı verilmiştir. EVD yetkileri 3 konuya ayrılmıştır, bunlar;

 • Sanayide Yetkili EVD
 • Binalarda Yetkili EVD
 • Eğitim verme yetkisine sahip EVD

Siemens bu 3 yetkiye sahip tek uluslararası şirket olarak müşterilerine hizmet vermektedir. Sunulan hizmetler aşağıda detaylandırılmıştır;

 • Enerji Verimliliği Etütleri
 • Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) başvuru danışmanlığı
 • Enerji Yönetim Sistemi (ISO 50001) kurulumu danışmanlığı
 • Enerji Yöneticisi Sertifika Programı (Enerji Yöneticisi eğitimleri)
 • Enerji Verimliliği Eğitimleri
 • Enerji Performans Sözleşmeleri
 • Enerji Verimliliği Proje Uygulamaları
 • Enerji Veri Yönetim Sistemi
Enerji Verimliliği Etütleri

Sanayi tesisleri ve binalarda tüketilen enerjinin etüt edildiği ve tasarruf fırsatlarının detaylı bir şekilde analiz edilerek raporlandığı bir çalışmadır. Çalışma iki aşamadan oluşmaktadır, saha aşamasında çok çeşitli güncel kalibrasyonlu taşınabilir ölçüm ekipmanı ile tesiste enerji tüketen ve tasarruf fırsatları olabilecek noktalarda ölçümler alınır. Saha çalışması 5 adam günden 50 adamgüne kadar olabilir. Sahada yapılan ölçüm ve incelemeler ofis ortamında analiz edilir ve somut enerji tasarrufu sağlayacak projelere dönüştürülür. Yapılan çalışma Enerji Bakanlığının gerekli gördüğü enerji etüdü formatında hazırlanır ve tesise sunulur. Raporda yer alan projeler tesis tarafından istenilen zaman programında ve istenilen tedarikçiler ile hayata geçirilebilir.

Enerji Bakanlığının 2011 yılında yayınladığı yönetmelik ile enerji tüketimi 5.000 TEP (enerji tüketiminizi TEP cinsinden öğrenmek için tıklayın) ve üzeri olan endüstriyel işletmeler ile toplam inşaat alanı 20.000 metrekarenin üzerinde olan hizmet sektöründe faaliyet gösteren binalarda ilki 2015 yılında olmak üzere her 4 yılda bir enerji etüdü yapılması zorunludur.

Yapılan etüt çalışmaları incelendiğinde enerji etüdü için yapılacak olan harcama etüt çalışmasıyla ortaya çıkan enerji verimliliği projeleri ile ay hatta gün mertebesinde kendini geri ödemektedir.

Siemens uzman enerji verimliliği kadrosuyla tüm sektörlerde çok sayıda (100’den fazla) etütler gerçekleştirmiş ve etüt konusunda sektörde saygın bir noktaya yerleşmiştir.

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuru Danışmanlığı

Enerji Bakanlığının düzenlediği teşvik programı çerçevesinde her yıl enerji verimliliği projelerine hibe (geri ödemesiz) desteği verilmektedir. Teşvikten faydalanabilmek için sanayide yetkili bir EVD firmasından danışmanlık desteği alarak VAP dosyası hazırlanması gerekmektedir. Teşvik programı ile ilgili detayları görmek için tıklayın.

Siemens VAP danışmanlık hizmetinde en çok başvuruyla pazardaki en büyük paya sahip olmak ile birlikte yapmış olduğu tüm başvurular başarılı olmuştur.

Enerji Yönetim Sistemi (ISO 50001) Kurulumu Danışmanlığı

Enerji Yönetim Sistemi, bir tesisin enerji verimliliğinde süreklilik sağlanması için önemli bir hizmet birimidir. Sistem kalite yönetimi ve diğer yönetim sistemlerine benzemektedir fakat tamamen enerjinin tesis içinde yönetimine odaklanmaktır. ISO’nun (International Organization for Standardization) yayınladığı örneklerden alınan sonuçlara göre Enerji Yönetim Sistemi kurulan tesislerde %10 ile %25 arasında enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.

Ayrıca Enerji Bakanlığının teşvik programlarından faydalanabilmek için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ne sahip olmak gerekmektedir.

Siemens olarak enerji yönetim sisteminin ilk adımından itibaren sertifikasyon denetlemesine kadar olan tüm süreçte ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetlerini sizlere sunmaktayız.

Enerji Yöneticisi Sertifika Programı (Enerji Yöneticisi Eğitimleri)

Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle aşağıdaki tesislerde enerji yöneticisi bulundurmak zorunludur.

 • Sanayi tesislerinde yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP (enerji tüketiminizi TEP cinsinden öğrenmek için tıklayın) ve üzeri olan işletmelerde,
 • Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP olan ticari binalarda,
 • Toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binalarında,
 • Organize sanayi bölgelerinde (OSB) bulunan ve yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP‘in altında olan işletmelere hizmet vermek üzere OSB‘lerde
 • 100 MW ve üzerinde kurulu güce sahip elektrik üretim santrallerinde

Enerji yöneticisi sertifika programına katılabilmek için mühendislik alanında lisans (4 yıllık program) düzeyinde veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans (4 yıllık program) düzeyinde eğitim almış olmak gerekmektedir.

Sertifika programı 2 hafta olup sınıf eğitimi şeklinde verilmektedir. İlk hafta teorik eğitim, ikinci hafta uygulama eğitiminden oluşmaktadır. Eğitimden sonra Enerji Bakanlığı’nın her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapmış olduğu merkezi sınava girilir ve geçer not alınmasıyla enerji yöneticisi sertifikası almaya hak kazanılır.

Siemens enerji yöneticisi sertifika programını saha tecrübesi kazanmış teknik uzmanlarla gerçekleştirmektedir. Eğitimlerin ilk haftası İstanbul Kartal’da, ikinci haftası Kocaeli’nde yapılmaktadır.

Enerji Verimliliği Eğitimleri

Siemens bünyesinde enerji verimliliği konusu ile ilgili çok çeşitli konularda tesislerin ihtiyaçlarına göre eğitimler verilmektedir. Bunlardan bazıları;

 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi eğitimi
 • Teknisyenler için Enerji Verimliliği eğitimi
 • Enerji Verimliliği Proje Geliştirme ve Uygulama eğitimi
 • Fan ve Pompalarda Enerji Verimliliği eğitimi
 • Tahrik Sistemlerinde ( Elektrik Motorları ve Değişken Hız Sürücüleri) Enerji Verimliliği
 • Tesislerde Elektrik Enerjisi Kalitesi eğitimi
Enerji Performans Sözleşmeleri

Enerji verimliliği uygulamalarının sonuçları çok önem taşımaktadır. Uygulama sonucunda beklenilen tasarruf elde edilememesi durumunda yatırım boşa yapılmış olabilir. Böylesi bir problemle karşılaşmamak için enerji verimliliği projeleri tedariki “Enerji Performans Sözleşmesi” (EnPC) yöntemiyle yapılabilir. Bu tür bir sözleşme ile yüklenici proje sonunda elde edilecek tasarrufu proje öncesinden garanti eder. Beklenilen tasarruf gerçekleşmezse yüklenici daha önceden belirlenmiş oranda ceza öder.

EnPC ile proje için gerekli finansman da yüklenici tarafından sağlanabilir, bu durumda tesis hiçbir bütçe gereksinimi olmadan ve proje sonrası performans riskini yüklenicinin üstünde bırakarak enerji verimliliğinden faydalanmış olur. Finansman ve performans garantisi için yapılması gereken ekstra çalışmalar sebebiyle proje yatırım maliyeti finansmansız ve performans garantisiz tedarike göre bir miktar daha fazla olacaktır.

Siemens dünya çapında en önde gelen ESCO’lardan (Energy Service Company, Enerji Performans Sözleşmesi ile proje uygulaması gerçekleştirebilen enerji şirketi) biridir. Bu faaliyetlerine Türkiye’de de devam etmekte olup EnPC hizmetini müşterilerine sunmaktadır.

Enerji Verimliliği Proje Uygulamaları

Enerji verimliliği projelerini geliştirmek bilgi ve tecrübe gerektirdiği gibi bu projelerin uygulamalarında istenilen enerji verimliliği performansını elde etmek aynı şekilde önemli derece saha bilgisi ve enerji verimliliği uzmanlığı gerektirmektedir.

Siemens olarak çok çeşitli projelerde uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bunlardan bazıları;

 • AG/OG Tahrik Sistemlerinde Değişken Hız Sürücüsü Uygulamaları
 • AG/OG Elektrik Motorlarında Verimli Motor Dönüşümü
 • Fan, Pompa, Kompresör ve Konveyör v.b. Sistemlerde Revizyon ile Enerji Verimliliği Uygulamaları
 • Servomotor Uygulamaları
 • Bina/Aydınlayma Otomasyon Sistemi Kurulumu ve Revizyonu
 • Kojenerasyon Uygulamaları (Gaz motoru, Gaz Tribünü, Buhar Tribünü v.b.)
Enerji Veri Yönetim Sistemi

Günümüzde verinin değeri her geçen gün daha da artmakta. Doğru veri ile doğru analizler yapılmakta ve karlı yatırım kararları verilmekte. Tesislerde sistemlerden verilerin toplanması, kaydedilmesi ve uzmanlar tarafından analiz edilerek aksiyon alınabilir raporlara dönüştürülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Siemens teknolojik altyapısı, ürün çeşitliliği ve uzman personeli ile tesislerin enerji veri yönetim sistemi ihtiyacına cevap verebilmektedir. Müşterilerin tercihine göre yerel bir sistem kurulabilir ve toplanan veriler tesisin mühendisleri tarafında değerlendirilebilir veya toplanan veriler güvenli bir veri aktarımı ile Siemens serverına iletilir. Siemens enerji verimliliği uzmanları verileri analiz eder ve aksiyon alınabilir değerlendirmeler yapar. Sonuçlar periyodik olarak enerji raporu formatında müşteri ile paylaşılır.